top of page

במה טיפול פסיכולוגי יכול להועיל לי?

הגברת מודעות ויכולת התבוננות

טיפול פסיכולוגי שואף להגביר את המודעות שלנו למניעים העמוקים להתנהגותנו ולמקורות הלא מודעים של חווייתנו הרגשית.

המודעות מגבירה את דרגות החופש ויכולת הבחירה. באופן נקודתי מודעות מושגת באמצעות פירושים מצד המטפל, אך המטרה הרחבה יותר היא  הגברת יכולת ההתבוננות של המטופל, כדי שיוכל הוא עצמו להפוך לפרשן של חוויותיו. 

מעבר מבריחה לחוויה

כאשר כאב נפשי נחווה כבלתי-נסבל ובעל פוטנציאל ממוטט, נהיה מוכנים לעשות הכל כדי לא לחוות אותו - כולל הפעלת מנגנוני הגנה נפשיים בעלי מחיר כבד. בדומה לסלילת כביש אל חבל-ארץ נטוש, הטיפול שואף להרחיב את תחום החוויה שלנו כך שיכלול אזורים שבעבר היו בלתי-נסבלים ומסוכנים מדי, ועל כן נאלצנו להכחיש את קיומם ולפצלם מיתר החוויות שלנו. מטרה זו מושגת באמצעות עיבוד הדרגתי של התכנים המכאיבים במקביל לחיזוק האישיות.

שכלול דפוסי יחסים

לכל אחד מאיתנו תפיסה (ברובה לא מודעת) לגבי סוגים אפשריים של יחסים בין-אישיים בעולם, אשר גובשה על-ידי התנסויות קודמות. כאשר אנו נכנסים למערכת יחסים חדשה, נטייתנו האוטומטית היא לשייך אותה לאחד הדפוסים המוכרים לנו. ציפייתנו הלא-מודעת שהקשר הבא יהיה דומה לקשרים קודמים עלולה להפוך לנבואה שמגשימה את עצמה. כך, אם ילדותנו אופיינה ביחסים בין-אישיים שליליים ברובם, אנו עלולים  להתקשות  לזהות הזדמנויות ליחסים בעלי אופי חיובי, לכונן יחסים כאלה, ולהאמין  שהם אמיתיים לכשיתרחשו. הטיפול מגביר את מודעותנו לדפוסי היחסים המופנמים שלנו באמצעות התבוננות בהם, ולא פחות חשוב מכך - באמצעות זיהוי האופן שבו הם חותרים באופן לא מודע להשתחזר עם המטפל (תהליך  שקוראים לו בפסיכולגיה 'העברה'). בתוך כך הטיפול יספק לנו הזדמנות לחוות יחסים המושתתים על אמפתיה, אמון, אותנטיות, כבוד-הדדי, וגבולות בריאים, והתנסות זו תאפשר לנו בשאיפה ליטול חלק ביחסים כאלה גם מחוץ לחדר הטיפול.

שיפור הדימוי-העצמי

 כולנו תופסים את עצמנו באופן מסוים. אם בילדותנו לא שוקפו לנו מספיק חוזקותינו, משאבינו ותכונותינו החיוביות, סביר להניח שערכנו  העצמי נמוך ושפיתחנו דימוי-עצמי שלילי. טיפול הוא מקום מצויין לגלות - לעיתים מחדש - את מה שיש בנו. אין משמעות הדבר שתהיה התכחשות  לצדדים הפחות זוהרים באישיותנו, אלא רק שתהיה התעקשות על הכרה בטוב.

גיבוש הזהות

לכולנו יש נרטיב לגבי מי אנחנו ואיך הגענו עד הלום. זהו הבסיס לתחושת הזהות שלנו. כאשר הנרטיב הזה לא מתפתח באופן תקין, חסרה לנו תחושה ברורה של מי אנחנו. אנחנו מכירים חלקים, אך מתקשים להרכיב את השלם. במקרים אחרים הנרטיב עשוי להיות קוהרנטי - אך
שלילי -  למשל: "חיי הם סדרה ארוכה של כשלונות" (בהתעלמות מטראומות שנשרדו, שהיו ממוטטות רבים אחרים). בטיפול נוכל, בעבודת נמלים, 'לכתוב מחדש' את סיפור-חיינו  באופן מאוזן, חומל ומאפשר יותר, וכך להכיר טוב יותר את עצמנו.

במה הטיפול הדינמי יכול להועיל לי?
טיפול דינמי זה זה שהמטפל שותק בו?
bottom of page